Tarieven en Vergoedingen

Vergoeding via de zorgverzekering

De kosten voor de generalistische basis-GGZ worden vergoed vanuit de basisverzekering. Om de behandeling vergoed te krijgen, heeft u een verwijsbrief nodig van uw huisarts. Als ik gecontracteerd ben door uw zorgverzekeraar, hoeft u verder niets te doen. Er is wel sprake van een verplichte eigen risico. Het minimale eigen risico voor 2024 bedraagt €385. Afhankelijk van uw afgesloten polis, kan dit hoger zijn.

Voor het jaar 2024 heb ik een contract afgesloten met bijna alle Nederlandse zorgverzekeraars. Ik stuur de factuur dan direct naar uw zorgverzekeraar. U betaalt wel uw eigen risico.

Enkel met de volgende zorgverzekeraar heb ik in 2024 geen overeenkomst afgesloten: VGZ. Als u mij middels een toestemmingsformulier toestemming geeft namens u te declareren, hoeft u zelf verder niets te doen. Wel betaalt u uw eigen risico.

Voor eigen rekening

Uiteraard kunt u de behandeling ook zelf betalen. Mijn uurtarief bedraagt €130,-.