Tarieven en Vergoedingen

Vergoeding via de zorgverzekering

De kosten voor de generalistische basis-GGZ worden vergoed vanuit de basisverzekering. Om de behandeling vergoed te krijgen, heeft u een verwijsbrief nodig van uw huisarts. Als ik gecontracteerd ben door uw zorgverzekeraar, hoeft u verder niets te doen. Er is wel sprake van een verplichte eigen risico. Het minimale eigen risico voor 2021 bedraagt €385. Afhankelijk van uw afgesloten polis, kan dit hoger zijn.

Binnen de basis GGZ zijn er vier producten. Ongeacht het product betaalt u enkel het eigen risico.

Product Prijs
Kort € 522,13
Middel € 885,01
Intensief € 1.434,96
Chronisch € 1.380,49
Onvolledig behandeltraject € 228,0

Voor het jaar 2021 heb ik een contract afgesloten met alle Nederlandse zorgverzekeraars.

Voor eigen rekening

Uiteraard kunt u de behandeling ook zelf betalen. Mijn uurtarief bedraagt €105,-.