Over Vildan Severli – Gümüştekin

 “Mensen vragen mij hoe ik mijn baan volhoud, zonder te beseffen dat er niets mooier bestaat dan het versterken van iemand zijn vertrouwen in zichzelf’. Ik zie mensen in tranen binnenkomen en met een hoopvolle glimlach mijn kamer weer uitgaan. Dat precies is waarom ik het volhoud” – Vildan Severli – Gümüştekin

Aan de Erasmus Universiteit in Rotterdam heb ik de opleiding Klinische Psychologie afgerond. Kort daarna heb ik de postdoctorale opleiding tot Gezondheidszorgpsycholoog afgerond en ben ik afgestudeerd als BIG-geregistreerde GZ-psycholoog. Ik heb ervaring binnen verschillende takken van de Geestelijke Gezondheidszorg. Ik heb zowel gewerkt binnen de basis-GGZ, de specialistische-GGZ als klinieken. Hierdoor heb ik breed kennis over verschillende ziektebeelden en behandelmethoden kunnen opdoen.

Na lange jaren de ambitie te hebben gehad voor mezelf te werken, heb ik die stap genomen en per maart 2017 werk fulltime in mijn eigen psychologiepraktijk: Psycholoog Severli.

Naast mijn vaardigheden in het kunnen bieden van een effectieve behandeling, kenmerkt mijn aanpak zich met name door de tijd die ik steek in de behandelrelatie. Ik vind het belangrijk dat iemand zich op zijn/haar gemak voelt bij mij, zich veilig voelt en er vertrouwen in heeft dat ik de vaardigheden heb hem/haar te helpen met de hulpvraag. Hier zal ik dan ook de tijd voor nemen.

Hoewel ik mijn uiterste best zal doen om u op een goede en zorgvuldige manier te helpen, kan het zijn dat u niet tevreden bent. In de eerste instantie vind ik het prettig om dit samen te bespreken.  Mochten we er samen niet uit komen, dan kunt u zich richten tot de klachten- en geschillencommissie van de LVVP.

Meer informatie over wat u kunt verwachten met betrekking tot de formele gang van zaken en de wederzijde rechten en plichten die gelden bij het behandelproces kunt u vinden onder mijn kwaliteitsstatuut (PDF).

Vanwege mijn lidmaatschap bij de LVVP, voldoe ik aan alle eisen die in de LVVP-kwaliteitscriteria gesteld worden.

Kamer van Koophandel: 77746783

BIG-registratienummer: 29920992225

Lidmaatschap LVVP
 
AGB- code V. Severli: 94101891

AGB- code praktijk: 94-065456